Wednesday, August 20, 2008

ပ်ဴိမၾကင္...ကမ္းေနဆဲပန္း

လြမ္းျပင္မွာ စီတန္းလုိ႕

ခ်စ္ပန္းကုိင္ ေဖာ္ၾကင္ေဆြ၊ ရွာလုိ႕သာေန။

တေရြ႕မွာ ေပး ၊ မပန္ေတာ့ ေတြး။

သည္ပန္းရယ္ ပန္သူမဲ့စြာရယ္

ပြင့္တတ္ ေလတယ္…။


ပန္းပုိင္ရွင္ မာန္မခ်လုိ႕

အခ်စ္ကုိ သူကၿပိဳင္၊ လြမ္းစပ္မွာ ထုိင္။

နတ္ဘုရားကုိ တုိင္၊ ပန္မည့္သူ ေ၀း၊

တစ္ေယာက္ လာ၊ မပန္ပါ ျပန္လုိ႕သြားတယ္

ခ်စ္ပန္းရယ္ ပန္းဆင္သူကုိ၊ လြမ္းတယ္တဲ့ေလး။


လာပါတဲ့ ပန္ပါ။

ခ်စ္ပန္းရွင္ တေငးေငးနဲ႕၊ ေတြးေမွ်ာ္လုိ႕သာ။

ပ်ဴိေမတုိ႕အလာ၊ ပန္မလားကမ္း။

အပြင့္ကပန္းႏုေရာင္နဲ႕

ေမာင့္ရင္မွာ ပ်ဴိးကာစုိက္လုိ႕သာ

ရလာသည့္ပန္း…။ ။

0 Comments: